Hakkımızda
Yüzyıllık Markalar Derneği - Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Yüzyıllık Markalar Derneği ülkemizdeki köklü markaların değerlerine dikkat çekerek, markaların korunmasına, geliştirilmesine ve marka kavramının gelişmesine katkıda bulunmayı hedefler.

Misyonumuz

Yüzyıllık Markalar Derneği köklü markaların geçmişten bugüne taşıdıkları muhteviyatı tek elden gelecek nesillere aktarmak, akredite etmek, markaların ülke markasına olan katkılarını artırmak, bir kültür taşıyıcısı olan markaların değerlerini korumak, geliştirmek ve geleceğe taşımak için çalışır.

Yüzyıllık Markalar Derneği Türkiye’nin ekonomik ve kültürel anlamda temel taşları olan, Osmanlı İmparatorluğu döneminden Cumhuriyet’in kurulması ve günümüze kadar ticari, ekonomik ve kültürel hayatın merkezinde yer alan köklü markaların, yüz yıldır yaşattıkları ortak değerlere sahip çıkarak bir platformda buluşmaları ile kurulmuştur.

Dernek çatısı altında bulunan, ülkemizin köklü markaları gelecek yüz yıllarını Türkiye’nin geleceği ile birlikte şekillendirerek markalaşma süreçlerini korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere tek elden aktarmak için bir araya gelmiştir.

Markalar sınırları aşan kültür taşıyıcılarıdır. Yüzyıllık Markalar Derneğinin amacı bu bilinci geliştirmektir.

Görevlerimiz

  • Ülkemize mal olmuş köklü markaların marka değerleri başta olmak üzere tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak, geliştirmek ve geleceğe taşımak
  • Yüzyıllık marka farkındalığını arttırmak ve rol model oluşturarak kalıcı marka sayısının artışına katkı sağlamak
  • Yüzyıllık üye markaların gelişimine katkıda bulunarak ülkemizin dünya ölçeğindeki bilinirlik ve itibar artışına katkı sağlamak
  • Ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak
  • Kamuoyunda ve devlet nezdinde farkındalık yaratmak
  • Markaları teşvik etmek, gençlere ilham vermek
  • Köklü marka bilincini yaratmak, bilgi kirliliğini ve yanıltıcı oluşumları engellemek
  • Arşiv ve belleğin önemine dikkat çekmek, arşiv oluşumunu teşvik etmek...

Tüm bu konularla ilgili proje, etkinlik, yayın ve benzeri çalışmalar yapmak Yüzyıllık Markalar Derneği’nin temel görevleri arasındadır.

crosschevron-downlayers