Neden Üye Olmalıyız?

Neden Üye Olmalıyım?

 • Yüzyıllık Markalar Derneği’nin akreditasyonu sizi güçlendirir, yurt içinde ve yurt dışında bir adım önde olmanızı sağlar

 • Köklü değerlerinizi, güvenilirlik ve itibarınızı ileri taşır

 • Marka ve pazarlama dünyasına önceliği itibar olan bir yaklaşım sunar

 • Marka mirasınızın değerini ortaya çıkarmanızı sağlar

 • Marka mirasınızı görünür kılmak için çalışır

 • Kültür ve değerlerinizi geleceğe taşımanız için seçeneklerinizi artırır

 • Aynı amaçları paylaşan markalar ve paydaşlar ile bir arada olmanızı sağlar

 • Kültürel mirasın önemine inanan, koruyan ve geleceğe taşıyan köklü ve büyük bir ailenin üyesi olursunuz

Yüzyıllık Markalar Derneği Olarak Ne Sunuyoruz?

 • Dernek çatısı altında köklü ve tarihi markaların akredite edilmesini sağlıyoruz.

 • Köklü marka bilincini yaratmak, bilgi kirliliğini ve yanıltıcı oluşumları engellemek için güvenilir bir yapı oluşturuyoruz.

 • Yüzyıllık Markalar Derneği köklü markalarımızın arşiv taramasını yaparak, tarihi evrak ve görsellerin araştırılması ve marka soy ağacının çıkarılmasını sağlıyoruz.

 • Mekan, kitap, sergi ve dijital projelerimizle markanızın kültürel değerlerini ve mirasını görünür kılmanızı sağlıyoruz.

 • Çeşitliliği ve kapsayıcılığı ilke edinmiş bir dernek olarak değerlerinizi tek elden gelecek nesillere aktarmanız için çalışıyoruz.

 • Ve yüzyıllık markaların gelişimine katkıda bulunarak, ülkemizin dünya ölçeğindeki bilinirlik ve itibar artışına katkı sağlamayı görev biliyoruz.

Varlık Sebebimiz

Yüzyıllık Markalar Derneği olarak köklü markaların geçmişten bugüne taşıdıkları tüm kıymeti gelecek nesillere aktarmak için varız. Markaların ülke markasına olan katkılarının farkındayız ve bunu artırmak istiyoruz. Bir kültür taşıyıcısı olan markaların kendi değerlerini korumalarına, geliştirmelerine ve geleceğe taşımak için güç birliği yapmalarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Yüzyıllık Markaları Neden Önemsiyoruz?

Kurumsal yapılar, köklü gelenek ve alışkanlıklarının devam etmesi, bu devamlılıkla birlikte yenilenebilmeleri için markalaşmaya ihtiyaç duyar. Fayda yaratan, ihtiyaca cevap veren, mevcudu geleceğe taşıyan yapılar oluşturmaları için kurdukları bu markalar ayrışır ve öne çıkar.

Köklü bir markanın değerleri vardır. Bilenler, bu değerleri kolayca sıralar. İsmi aynı zamanda sözüdür, güven verir. Mirası olan markanın yaşanmışlıklar içeren gerçek bir hikayesi vardır ve hikâye markanın tarihini aşar.

Ülkelerin ve toplumların gelişmişlik düzeylerini incelendiğimizde kurumların köklülüğü ile karşılaşıyoruz. Köklerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak ve ileri taşıyabilmek için sahip olduğumuz yüzyıllık markaların değerlerini sürdürülebilir kılmayı arzuluyoruz.

Yüzyıllık Marka Olmak Nasıl Bir Ayrıcalık Sunar?

Yüzyıllık bir marka olmak demek, var olduğu iş alanında kalitesini ve uzmanlığını tescil ettirmiş demektir. İşinin garantisi, sahip olduğu ismi ve itibarıdır. Bu yüzden en değerli varlığı, isminin sağladığı güvendir. Bu güven nesiller boyu paha biçilemeyen bir değer oluşturur ve markanın sürdürülebilirliği için en kıymetli temel taşıdır.

Yüzyıllık bir marka olmak aynı zamanda kıymetli bir mirasa sahip olmak demektir. Ve bu miras sadece para veya mülkten öte, kültür, değerler ve gelenekleri de kapsar. Bu yüzden yüzyıllık bir marka, geçmişle, bugünle ve gelecekle olan bağı da temsil eder.

Nesiller Boyu Yaşayan Güçlü Markalar Yaratmak için
Yüzyıllık Markalar Derneği…

crosschevron-downlayers