Projelerimiz
Yüzyıllık Marka Olmak Projesi

Yüzyıllık Marka Olmak Projesi

Yüzyıllık Markalar Derneği, Deloitte, Akbank ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU işbirliğinde yürütülen “Yüzyıllık Marka Olmak” konulu araştırma projemiz yayımlandı. Türkiye'deki köklü şirketlerin markalaşma ve nesilden nesile aktarılan başarı hikayelerini inceleyen araştırmada 32 farklı markanın temsilcilerinin görüşlerine yer verildi. Şirketlere sürdürülebilir başarı için bir yol gösterici olacağına inandığımız raporumuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yüzyıllık Marka Olmak Raporu (pdf)
Yüzyıllık Hikayeler Kitabı ve Dijital Platform Projesi

Yüzyıllık Hikayeler Kitabı ve Dijital Platform Projesi

Yüzyıllık Hikayeler Projesi, üye markalarımızın arşiv belgeleri, derinlemesine görüşmeler, belge ve araştırmalar sonucunda marka hikayelerinin kayıt altına alınması ile oluşturulmuştur. Aynı isimle bir dijital platform da geliştirilmiştir.

Tarihi markalarımızın araştırılması için İSTKA’nın desteği kapsamında iş ortaklarımız İstanbul Ticaret Odası ve Tarih Vakfı ile birlikte, Başbakanlık Devlet Arşivleri, Osmanlı Arşivi, İTO Arşivleri, Gazete Arşivleri ve çeşitli diğer yazılı kaynaklarda kapsamlı bir marka araştırması yapılmaktadır. Bu araştırma sayesinde tarihi markalarımızın geçmişlerine ve köklerine dair detaylar ve belgeler kayıt altına alınmıştır.

Bu araştırma çalışmasının Anadolu’nun tüm bölgelerine yayılması için ek projeler hazırlamakta ve kaynak sağlamaktayız. Bu vesile ile Türkiye genelinde tarihi markalarımızın araştırıldığı ve özellikle Anadolu’da kaybolmaya yüz tutan değerlerimizi tekrar gündeme getirecek çalışmalarımız yapılabilecektir. Şehirlerimizdeki Ticaret Odaları, yerel yönetimler, arşiv ve diğer kaynaklar başta olmak üzere yapılacak kapsamlı araştırma ile birlikte, Türkiye’nin az bilinen tüm tarihi markaları gün yüzüne çıkartılacaktır.

"Yüzyıllık Hikayeler” Kitabı (pdf)
"Yüzyıllık Hikayeler” Dijital Platformu
Üye Marka Araştırma Projesi

Üye Marka Araştırma Projesi

Markalarımızın sahip oldukları değerlerin korunması ve geleceğe taşınması adına arşivlerinin oluşturulmasında, Derneğimiz her türlü katkıyı sağlamaktadır.

Tarihi belgeleri düzenli korunamamış olan markalarımız için, uzmanlar eşliğinde kütüphane ve arşivlerde araştırmalar yaparak bilgi, belge ve görsel temini için yöntemler sunuyor. Yüz yıllık “markamız” kuşaktan kuşağa aktarılırken kaybolmaya yüz tutmuş bilgi ve belgelerin geri kazanılmasını sağlıyoruz.

Arşiv Yazılımı

Arşiv Yazılımı

Yüzyıllık Markalar Derneğinin yaptığı araştırmaların kayıt altına alınması, araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve ilgili kişilere kaynak oluşturması için özel bir arşiv yazısı geliştirilmiştir.

Bilgi ve birikimin çok kıymetli bir değer olduğu günümüzde, Derneğimiz gelecek nesillere ışık tutabilmek adına görsel, bilgi, belge ve arşivin oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, tarihi markalarımıza bu konuda yol gösterici olmaktadır.

Türkiye’deki Tarihi Markalar Araştırması

Türkiye’deki Tarihi Markalar Araştırması

Türkiye’deki 90 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren işletme ve markaların tespiti için başlatılan “Tarihi Markalar Araştırma Projesi” halen sürdürülen bir projedir. Bir araştırma şirketi yönetiminde tarihi markalar ile birebir görüşmeler yapılarak yönetilen süreç evrak incelemeleri ile devam etmektedir.

İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri

İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri

Yüzyıllık Markalar Derneğimiz için en önemli iletişim aracının, alanlarında önde gelen kurum ve kuruluşlarla birlikte işbirliği geliştirmek olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, ürettiğimiz ve parçası olduğumuz proje ve etkinliklerin, üye markalarımız ve diğer paydaşlar ile işbirliği içerisinde geliştirilmesine ve tüm bu faaliyetlerin tanıtım mecralarında duyurulmasına özen göstermekteyiz.

Derneğimizin projeleri kanalıyla üye markalarımız, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası, Ticaret Bakanlığı, Tarih Vakfı, İKSV, Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü gibi önemli kuruluşlar ve STK’lar ile işbirliği geliştirme fırsatlarına sahip olmaktadırlar. Bu işbirlikleri iletişim ve tanıtım imkânlarının gelişmesini sağlamaktadır.

Tüm çalışmalarımızı iletişim faaliyetlerimiz kapsamında basın bültenleri, röportaj ve özel haber çalışmaları ile duyuruyor; aynı zamanda sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyoruz.

Üniversitelerde düzenlenen seminerlerde, üye markalarımızı gençlerle buluşturuyor, farklı etkinliklerle markalarımızın tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunuyoruz.

Düzenli e-bülten paylaşımlarımızla, Derneğimizin faaliyetlerini ve süregelen proje süreçlerini üyelerimizle paylaşarak güncel bilgi akışı sağlıyoruz.

Derneğimiz, www.yuzyillikmarkalar.org adresinde ve sosyal medya hesaplarında üye markalara özel iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktadır.

crosschevron-downlayers