Cemilzade

Cemilzade

1883
cemilzade.com.tr
Cemilzade

Cemilzade'yi hayata geciren Şekerci Udi Cemil Bey 1867’de İstanbul Şehzadebaşı’nda doğmuştur. Tarihe ‘Şekerci, Bestekâr, Hafız ve Udi’ olarak geçen Cemil Bey, 1883 yılında onaltı yaşında bir yandan musiki eğitimi alırken, İstanbul Şehzadebaşı’nda ilk şekerci dükkânını açar.

Yirmi yaşına geldiğinde İstanbul’un en ünlü udilerinden biri olmuş ve birçok besteler yapmıştır. Bu sayede 1898 yılında henüz otuzbir yaşında iken Mızıka-i Hümayun’un Türk Musikisi Bölümünde ud sanatkârı ve hocası olur. Padişahın, sarayda görevli bir sanatkârın zanaatla uğraşmaya devam etmesini uygun bulmadığını iletmesi üzerine, şekercilik yaptığı dükkânın ismini “Cemil”den “Cemilzade”ye çevirir, Cemilzade “Cemil’in oğlu” demektir; dükkânı oğluna devrettiğini iletir, ancak oğlu Mehmet Ali Bey henüz iki yaşında olduğundan şekerciliği de kendisi bir yandan devam ettirir.

Cemil Bey’in müziğinin ve şekerlemelerinin ünü İstanbul sınırlarını aşmaya başlar. 1909 yılında, Mısır Mahkeme Reisliğinden emekli olan Salih Paşa’nın daveti üzerine Cemil Bey ailesi ile birlikte Mısır’a gider. Cemil Bey Kahire’de saray mensuplarına ud ve musiki dersleri verirken oğlu Mehmet Ali ile beraber şekerciliği de devam ettirir. Kahire'de açtıkları şekerci dükkânlarında 1930’lu yıllara kadar, tatları bugüne kadar korunan badem, fıstık ezmelerini ve lokumlarını sunarlar.

Mısır’da 19 yıl yaşayan ve elliden fazla beste yapan Cemil Bey 61 yaşında vefat ettiğinde Kahire’de toprağa verilir. Oğulları Mehmet Ali ve Nurettin Beyler ise babalarının ölümünün ardından 1937 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaparlar ve Kadıköy Muvakkithane Caddesi’nde geleneksel tatların sunulduğu Cemilzade’yi tekrar açarlar. 1977 yılına kadar Cemilzade'yi Kadıköy'ün simgelerinden biri haline getiren Mehmet Ali Bey vefat eder. Bu tarihten sonra aynı tatları Cemilzade'yi sevenlere ulastirma görevini oğulları Satvet ve Mecdet üstlenirler. 1995 yılında Fatma Cemiloğlu’nun da büyük katkılarıyla Cemilzade’yi Selamiçeşme Cemil Topuzlu Caddesi’ne taşırlar. 1997’de açılan Şaşkınbakkal Bağdat Caddesi’ndeki şubeyi 2001 Şubat ayında Etiler’de ve 2010 Temmuz ayında Nişantaşı’nda açılan Cemilzade mağazaları takip eder. 2009 yılına gelindiğinde ailenin dördüncü kuşak temsilcisi olarak Cemilzade geleneğini sürdürmek üzere bayrağı Barış Cemiloğlu devralır.

crosschevron-downlayers