Splendid Palas Otel

Splendid Palas Otel

1908
splendidhotel.net
Splendid Palas Otel

Sakızlı Müşir Kazım Paşa, ağabeyi Esat Paşa ve büyük ağabeyi Şair Edhem Efendi ile, babası Topçu Kolağası Mustafa Efendi’nin ölümünü takiben doğup büyüdükleri Sakız’dan ayrılarak 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’a gelir. Şair Edhem Efendi amcasının yardımlarıyla devlet hizmetine girer ve kardeşlerinin de iyi bir şekilde yetişmesini sağlar. Diğer biraderlerden Esad’ın devlet memuriyetinden sadrazamlığa, Kazım’ın ise Osmanlı ordusu içinde müşir/generalliğe uzanan ışıltılı kariyerleri olur.

En bilinir şekliyle Sakızlı Müşir Kazım Paşa, Plevne Müdafaası da dahil olmak üzere ismi uzun yıllar kahramanlıklarla anıldıktan sonra, 1909’da emekliye ayrılır. Kazım Paşa, Avrupa seyahatlerinde gördüğü otellerden gerek mimari yönleriyle gerekse ticari faaliyetleri bakımından etkilenmiştir. 1905’de yanarak tahrip olan Büyükada Giacomo Oteli’nin bulunduğu araziyi satın alan Kazım Paşa, buraya şimdiki Splendid Oteli’ni inşa ettirir. Ardından Tokatlıyan Oteli’nin üç garsonu olan Dikran, Tavit ve Onnik Beyler mekânı kiralayarak işletmeye başlar. Daha önce aynı adla bir lokanta işleten bu üç ortak, otele de “Splendid” adını verir. 1914 öncesinde İstanbul’un en saygın mekânlarından biri haline gelip, çoğunlukla gayrimüslim müşteriler için düzenlenen geceler ve balolara ev sahipliği yaplar. 1936 yılında “asrın en kıdemli mareşali” Kazım Paşa hayata gözlerini yumar. Otelin mülkiyeti de kızı Nazire Tokgöz’e geçer. Lakin Nazire Hanım da ancak beş yıl işin başında kalabilir. 1941’de onun da ölümünün ardından otel kısa bir süre kapalı kalır. Daha sonra işleri İsmail Hakkı Tokgöz devralır.

1957’de İsmail Hakkı Tokgöz’ün vefatının ardından otelin mülkiyeti ve işletmesi kızı Belma Hatice ve onun eşi Nihat Hamamcıoğlu’na geçer. Belma ve Nihat Hamamcıoğlu’nun vefatının ardından, Hamamcıoğlu ailesinden Kazım Münir Hamamcıoğlu ve Nuri Hamamcıoğlu Splendid Otel’i, kurdukları Turyat Turizm Yatırım ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde günümüze değin işletmektedirler. Başta Hamamcıoğlu Müesseseleri olmak üzere pek çok tarihi ticari kuruluşun sahibi olan aile, Splendid Palas’ı ticari bir kuruluş olmanın ötesinde bir aile yadigârı ve kültür mirası olarak yaşatma gayretindedir.

crosschevron-downlayers