Tanınmış Helvacı

Tanınmış Helvacı

1875
taninmishelvaci.com.tr
Tanınmış Helvacı

Markamızın hikayesi; kurucumuz Sefilizâde Mehmed Ağa’nın, 1875 yılında Eskişehir Taşbaşı mevkiinde gerçekleştirdiği helva ve şerbet üretimiyle başlamıştır. Sefilizâde Mehmed Ağa, kendine özel üretim tarzıyla kısa zamanda ün salmış ve ürünleri çevre il ve ilçelerden de talep edilmeye başlamıştır.

Sefilizâde Hacı Mehmed Ağa’dan işi devralan oğlu Sefili Ahmet Efendi, geleneksel tabirle babasından “el alarak” onun geliştirdiği üretim metodunu öğrenmiş ve Eskişehir Banka Caddesi’ndeki dükkânlarında helvanın yanı sıra yağ ve tahin imalatı gerçekleştirmiştir.

İlerleyen dönemlerde ailenin üçüncü kuşağı olan Osman Bey, dönemin şartları gereği kendisini henüz genç yaşta işlerin başında bulmuştur. Ahilik gelenekleri ile yetişen Osman Bey’in temel ilkeleri “dürüst ve ilkeli ticaret” olmuştur. Osman Bey, soyadı kanunu ile birlikte “Canbulat” soyadını almıştır. Osman Canbulat, çocukluğundan beri üretim süreçlerinin her aşamasında yer almanın da avantajıyla işleri büyütmüş ve geleneksel üretim tarzını Eskişehir Taştekin caddesindeki dükkânlarında sürdürmüştür. Tahin helvası üretiminin yanında yağ ve tuz ticareti ile ürün çeşitliliğini artıran Osman Canbulat girişimci anlayışını çocuklarına da aşılamıştır.

Osman Canbulat’ın çocukları, Mehmet, Erdoğan ve Ekrem Canbulat, helva üretimlerine Taşbaşı’ndaki istimlak nedeniyle (1989), Eskişehir Değirmen Sokak’taki evlerinin altında bulunan dükkânda devam etmişlerdir. O dönemden günümüze dek aynı dükkânda hizmet vermekte olan Tanınmış Helvacı, önündeki müşteri kalabalığı ile bilinir. Bugüne kadar üretim süreçleri genelde büyük kardeşlerin öncülüğünde devam etmiş, işler büyük kardeşlerin denetimi ve bilgileri ışığında sürdürülmüştür. Dördüncü kuşağın son temsilcisi Ekrem Canbulat ise firmanın bu günlere gelmesinde önemli bir yere sahiptir. Ekrem Canbulat, çocukları Özgür ve Onur’un modern önerileriyle ahilik geleneklerini sentezleyerek, kendilerine miras bırakılan “dürüst ve ilkeli ticaret” anlayışını markanın temel düsturu olarak devamını sağlamıştır.

Ailenin beşinci kuşağı olan ve tüm bu üretim süreçlerinde çocukluğundan beri yer alan Özgür Canbulat, ata emaneti helva yapım formülü ile geleneksel tarzdaki üretimlerini günümüzde de sürdürmektedir. Gelişime açık, çağa uyum sağlayan yapısı sayesinde, kardeşi Onur Canbulat ile iyi bir sinerji yakalayan Özgür Canbulat, temel felsefesini “geleneksel üretim tarzıyla geleceğe geçmişten doğal bir tat bırakmak” sözleriyle özetlemektedir.

Beşinci kuşağın en genç temsilcisi olan Onur Canbulat ise dijital çağa uyum sağlama konusuna özellikle önem vermektedir. Geleneksel üretim süreçlerinde çocukluğundan beri yer alan, ancak 21. yüzyılın bilişim çağı olduğunun ve bunun gereklerinin yerine getirilmesini savunan bir bakış açısına sahiptir. Onur Canbulat, hem AR-GE ve ürün geliştirme süreçlerinde, hem de büyüme stratejileri ve dijital pazarlama konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

crosschevron-downlayers