Nathalie STOYANOF SUDA
Üye / Genel Sekreter
Nathalie STOYANOF SUDA

İki asırlık Beyaz Fırın markasının 5. Nesil Temsilcisidir. 1999 yılının Aralık ayında ürün geliştirme ve pazarlama sorumlusu olarak Beyaz Fırın’daki görevine başlayan Suda, yıllar içerisinde markanın vizyon ve misyonunun belirlenmesi, orta ve uzun vadeli hedeflerin konularak gerekli strateji ve politikaların belirlenmesini sağladı.

Beyaz Fırın’ın kurumsal bir yapıya sahip olmasına yönelik, saha ve merkez departmanlarının yeniden yapılandırılması, insan kaynakları ve eğitim, pazarlama, kurumsal satış, maliyet denetim, kalite ve teknik işler departmanlarının oluşturulmasında rol oynadı. 2007 yılı itibari ile, markanın 4. Nesil temsilcisi Dimitri Stoyanof’dan devraldığı genel müdür pozisyonu ile Beyaz Fırın’ın 4 mağazadan, 2022 itibari ile tümü İstanbul’da olmak üzere 9 mağazaya ulaşmasını sağladı.

Suda’nın yönetiminde sektördeki gelişmeleri takip ederek konseptlerin geliştirilmesi, Beyaz Fırın markasına brasserie konseptinin eklenmesi ve “Beyaz Fırın Brasserie” markasının yaratılması, Beyaz Fırın’ın çikolata markası olan “Chocolat Chez Nathalie” markasının yaratılması, tüm birimler dahilinde kalite sistemlerinin geliştirilmesi gibi konular ile yıllar içerisinde markanın büyümesinde etkili olmuştur.

crosschevron-downlayers